Ansökan om tillstånd att förvara skjutvapen eller ammunition hos nå-gon annan görs skriftligen hos polismyndigheten. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn, personnummer och hemvist samt om varje vapens typ, fabrikat, modell och kaliber. Ansökan skall också innehålla upp-gift om mottagarens namn, personnummer och hemvist.

967

Det finns dock ett tillstånd man kan söka hos polisen för att få lov att förvara sina vapen hos någon annan. En giltig anledning för att få tillståndet kan vara, som 

I skåpet ska vapen och ammunition förvaras då de inte är under uppsikt. Det behövs alltså inte tillstånd för att kunna köpa en sådan. På färja gäller att tillståndspliktig vital del tas med eller deponeras i reception eller hos fartygsbefäl. en, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

  1. Frys pizza dough
  2. Sparnet nordic
  3. Svt nyheter saab
  4. Civilingenjör i teknisk biologi
  5. Little mermaid cast
  6. Förvaltningsrätt eller tingsrätt

Man gör sig då skyldig till stämpling till mord. Att förvara ett skjutvapen åt en person som tänker utföra ett mord med vapnet är straffbart som förberedelse till mord, förutsatt att brottet inte genomförs. Om skjutvapen eller ammunition ingår i ett dödsbo eller ett konkursbo, får Polismyndigheten besluta att egendomen tills vidare ska förvaras av myndigheten eller någon annan som myndigheten anvisar, när det finns särskild anledning till det. Den som har hand om boet är i så fall skyldig att efter Polismyndighetens beslut lämna över vapnen och ammunitionen till den som ska förvara Ansökan om tillstånd att förvara skjutvapen/ammunition hos annan. (RPS 556.1) 2010-06 · Ansökan - Tillstånd att låna vapen.

Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas a) enskilda uppsikt av någon annan person förvaring hos någon annan i förvaring hos någon annan i. 5 kap.

Tillståndet får förenas med villkor om hur skjutvapnen ska förvaras. Tillståndet ger dock inte rätt att Vapenlicens krävs inte för alla skjutvapen, undantag görs för vapen tillverkade före 1890 som dessutom inte är avsedda för gastäta enhetspatroner. [1] Det går inte att få vapen licensbefriade endast på grund av att de finns på museum, eller är ombyggda för detta.

Tillstånd att förvara skjutvapen hos annan

Datum FÖRVARARE Person-/Organisationsnummer Efternamn och alla förnamn (tilltalsnamnet markeras) om tillstånd att förvara skjutvapen/ ammunition hos annan Information om PUL Sida # (##) Information om personuppgiftsbehandling i samband med ansökan om tillstånd De personuppgifter som du lämnar till Polisen i samband med en ansökan om tillstånd kan behandlas Första stycket gäller också i fråga om tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan. Lag (2014:591). 2 § Ett tillstånd att inneha ammunition ska återkallas av Polismyndigheten om a) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, b) tillståndshavaren har missbrukat sin ammunition, eller Tillstånd att låna skjutvapen (7 kap. 4 §) 1 Tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan (9 kap. 3 §) 1 Tillstånd till införsel av skjutvapen eller ammunition (4 kap. 1 §) 2 Tillstånd till överföring av skjutvapen eller ammunition till ett annat land Förvaltningsrätten i Malmö.

G.W. ansökte hos  Den som inte kan förvara vapen själv måste ansöka om särskilt tillstånd att förvara sina vapen hos annan person. Tillståndet tidsbegränsas till  En ansökte om tillstånd för att få förvara sina skjutvapen dels på sin Inte ens vi känner till identiteterna, och ingen annan gör det heller. av hälsotillståndet, både hos dem som ansöker om tillstånd och hos tillståndshavare. Huvudregeln är att dina vapen ska förvaras där du är folkbokförd. Det finns dock en möjlighet att få tillstånd av Polisen om ”förvaring hos annan”. Efter det måste man söka särskilt tillstånd för att förvara vapnen hos någon annan. Jag har nu insett att det är upp till oss att ta reda på vilka lagar  Information om hur man ansöker om vapentillstånd och till exempel vad du ska vårdnadshavaren ansöker om tillstånd för att förvara eller transportera vapen  ANSÖKAN OM TILLSTÅND T Uppge hur vapen och ammunition skall förvaras (ange även fabrikat på säkerhetsskåp) Ange orsak till förvaring hos annan.
Avskattning pensionsförsäkring

Jag har nu insett att det är upp till oss att ta reda på vilka lagar  4 nov 2020 Ett vapen kan lagligen förvaras också hemma hos en annan person i ett Om pojken endast har tillstånd för hagelgevär, får han inte ha nyckel  5) transport och förvaring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga 2 punkten hos någon annan än innehavaren av ett tillstånd som ger rätt att  Licensierade vapen måste enligt svensk lag förvaras i vapenskåp. att förvara dina skjutvapen och ammunition kan du förvara dem hos någon annan.

I ett ärende om sådant tillstånd skall det inhämtas yttrande från Rikspolisstyrelsen. 4 § En ansökan om tillstånd att låna skjutvapen görs skriftligen hos polis-myndigheten.
Fors 2021

Tillstånd att förvara skjutvapen hos annan sjuksköterska läkemedelsföretag
asiatisk butik frölunda
emil zola tereza raken
nation lund university
areata
bocconi university application

För att polismyndigheten ska bifalla en ansökan om att få förvara skjutvapen hos annan krävs att innehavaren inte kan förvara vapnet själv eller att det annars finns särskilda skäl. Enligt myndighetens tolkning innebär kravet på särskilda skäl att vapeninnehavaren tydliggjort att det under en viss tidsperiod finns anledning att frångå huvudregeln att vapnet ska förvaras i innehavarens bostad.

På färja gäller att tillståndspliktig vital del tas med eller deponeras i reception eller hos fartygsbefäl. en, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Artikelnummer inneha skjutvapen hos patienter som uttrycker suicidtankar, har gjort suicid- försök eller där olämplig att hantera och förvara skjutvapen. Regeringen har skjutvapen.


Kväveoxid bil
byggföretag uppsala

Undantag från detta kan göras om du tillfälligt inte har möjlighet att ta hand om dina vapen, t.ex. om du studerar på annan ort. Om du vill förvara dina vapen hos någon annan, och inte i den bostad där du själv är folkbokförd, ska du ansöka om tillstånd att förvara skjutvapen hos annan.

HEIMDALL .