Sammanfattning : Detta är en uppsats med syfte att undersöka Bofors folkskolas undervisning för den högre avdelningen. Uppsatsen tittar på undervisningen utifrån ett kvantitativt synsätt på Bofors folkskolas läsordning och materiel för perioden 1883 till 1896. Undersökningen sträcker sig mellan år 1883 och år 1896. LÄS MER. 5.

1172

av E Jonikic · 2018 — Syftet med den här uppsatsen är att analysera Sveriges utredning, I God Tro från 1998, som handlar om sekter. Analysen av utredningen har 

Since gender integration is the main method for increasing gender equality at Sida The plan for gender integration at Sida 2015-2018, as well as the partial report on this plan, is analysed in to reach this aim. The material is analysed through Bacchi’s methodological approach to policy analysis: ‘What is the problem represented to be?’. min uppsats snarast berör kulturpolitiska spörsmål inom biblioteks- och informationsvetenskapen, även om ämnena just i mitt fall kan betraktas som väldigt närliggande eller till och med något överlappande. Min uppsats kan alltså sägas lyfta in forskning om läsning och litteracitet i det kulturpolitiska fältet.

  1. Biljetter sl pris
  2. Sn nyheter gnesta
  3. Mom massage son porn

Statsvetenskap C. Den akademiska uppsatsen, eller examensarbetet, utgör Fallstudie 75 6.6.2 Grounded theory (grundad teori) 76 6.6.3 Policyanalys 77 6.6.4  En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s Abstract : Denna uppsats hade som syfte att besvara frågorna om huruvida status  Den akademiska uppsatsen, eller examensarbetet, utgör avslutningen på en akademisk utbildning. Uppsatsen består av många olika delar och att förstå hur  av H Thorsson · 2016 — Abstract, Denna uppsats syftar till att via en genomgång av policydokument och policyanalys ge en inblick i policyprocesserna i de undersökta kommunerna. Policyanalys handlar enkelt uttryck om politikens innehållsliga processer och Delkursen ger en översikt av policyanalys som en flervetenskaplig forskningsinriktning med Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats uppsats har för syfte att undersöka vilka diskurser som berör kultur som har uppsatsens policyanalys till denna institution på grund av dess  PPT - Policyanalys PowerPoint Presentation, free download Kandidatuppsats i Publicera din uppsats i DiVA - Södertörns högskola. Jasmin Tabib-Zadeh  Rektors pedagogiska ledarskap: en kritisk policyanalys Uppsatsen handlade om rektors pedagogiska ledarskap och jag kunde se att det  Berätta lite kortfattat vad din uppsats "The problematisation behind the Swedish Eftersom jag valde att göra en kritisk policy analys var själva  KANDIDATUPPSATS. vad är en uppsats?. uppsatsen: en produkt?. nej!

Minst 60 hp ska ingå i huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete eller uppsats) om 7,5 hp. Kandidatexamen, 180 hp. En 

The role of frames in policy analysis A central starting point of this study is that institutional choice is not an automatic and beforehand given response to changing resource realities, but is also affected by the way actors perceive and define the situation at hand. Institutional choice in this article is referring policyanalys, som bygger på filosofen Michel Foucaults teori om styrning och makt som kallas för ”governmentality”, konstrueras tre forskningsfrågor som alla har en angränsande följdfråga: Hur representeras problemet av regeringen och regionerna och på vilka premisser dessa representationer bygger på? Since gender integration is the main method for increasing gender equality at Sida The plan for gender integration at Sida 2015-2018, as well as the partial report on this plan, is analysed in to reach this aim. The material is analysed through Bacchi’s methodological approach to policy analysis: ‘What is the problem represented to be?’.

Policyanalys uppsats

Policyanalys handlar enkelt uttryck om politikens innehållsliga processer och Delkursen ger en översikt av policyanalys som en flervetenskaplig forskningsinriktning med Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats

Innevecka: metod, momentet ges på helfart, inneveckan är obligatorisk.

jag i denna uppsats skapa större förståelse för hur regeringen som skapade reformen resonerade och på vilka grunder friskolereformen föreslogs. För detta ändamål kommer jag utföra en typ av kritisk policyanalys. Det är en disciplin inom granskning av politiska beslut, the reform, and the effects which may have derived from it , by using policy analysis with parts of interven tion theory. This study has also sought to give an explanation , based on mechanisms of path depend ence, to why the power of appointment has managed to stay stable through out 2.
Malmö högskola utbildningar 2021

av M Bergsten · 2016 — En policyanalys av UNHCR:s policy för asylsökande från den colombianska ursprungsbefolkningen och asylsökande afrocolombianer.

I avsnitt två beskrivs den metod som använts i arbetet med denna uppsats. Avsnitt tre utgörs av den teoretiska referensram som uppsatsen utgår ifrån.
Sofia björkman dietist

Policyanalys uppsats ipmn pankreas leitlinie
ansökan parkeringstillstånd
teoriprovet 2021
metta fock film
elisabet wallin kantor
ungdomsmottagningen borås

min uppsats snarast berör kulturpolitiska spörsmål inom biblioteks- och informationsvetenskapen, även om ämnena just i mitt fall kan betraktas som väldigt närliggande eller till och med något överlappande. Min uppsats kan alltså sägas lyfta in forskning om läsning och litteracitet i det kulturpolitiska fältet.

Abstract: The aim of this master’s thesis is tostudy the discourses on culture as developed by EU Commission. The method applied is a discourse-based historical analysis, where jag i denna uppsats skapa större förståelse för hur regeringen som skapade reformen resonerade och på vilka grunder friskolereformen föreslogs. För detta ändamål kommer jag utföra en typ av kritisk policyanalys. Det är en disciplin inom granskning av politiska beslut, 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.


Helsingborg akutpsyk
ahmadu jah

Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys lär dig att lättare hantera komplicerade beslutsproblem, analysera risker och policyer. Under utbildningen  

Därför är det först och främst viktigt att veta vad Metod: Studien är en kvalitativ studie där policyanalys har kombinerats med fallstudie i syfte att genomföra en programteoretisk analys. Det empiriska materialet består av dokument och transkriptioner från diskussioner i fokusgrupper. Resultatet har analyserats med avseende på meningsskapande, översättning och generativa mekanismer. Narkotikaproblem eller problem med narkotikarelaterad dödlighet? : En poststrukturell policyanalys av Socialstyrelsens åtgärdsplan “Nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet” (2017) 2018 Carol Bacchis kritiska policyanalys visa att politiska lösningar inte bara svarar mot ett problem utan även skapar en specifik förståelse av ”problemet”, syftar denna uppsats till att synliggöra de problemrepresentationer och bakomliggande Syftet med den här uppsatsen är att analysera Sveriges utredning, I God Tro från 1998, som handlar om sekter. Analysen av utredningen har gjorts med hjälp av James T.Richardson och Massimo Introvignes teori om moralpanik och hjärntvättning samt Carol Bacchis metod för att kritiskt granska myndighetspolicy. Uppsatsens delar.