Föreståndare för brandfarlig vara Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

5473

1.2 Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska alla som har tillstånd att hantera brandfarliga varor ha en föreståndare för hanteringen. Föreståndaren är verk-samhetsutövarens ”förlängda arm” när det gäller skyddet mot brand och explosion orsa-kad av olyckor med brandfarliga varor.

1.2 Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska alla som har tillstånd att hantera brandfarliga varor ha en föreståndare för hanteringen. Föreståndaren är verk-samhetsutövarens ”förlängda arm” när det gäller skyddet mot brand och explosion orsa-kad av olyckor med brandfarliga varor. När behövs tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara? Brandfarlig vara. Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarlig vara ska ha tillstånd till det. För detaljerad information om regler och undantag: MSBFS 2013:3. Räddningstjänsten Öland är tillståndsmyndighet gällande hantering av brandfarlig vara.

  1. Tullinspektör lön
  2. Prata forte divinópolis - mg
  3. Norske krone valutakurser
  4. Volvo c40 recharge
  5. Fastpris mini
  6. När börjar försäkringen gälla länsförsäkringar
  7. Lorry mot booking online
  8. Arbetsmiljöverket riskbedömning blankett

Utbildningen är ett lagkrav för att få hantera större mängder brandfarlig vara. Ingen förkunskap krävs. Vad lär jag mig. Efter avslutad utbildning skall du kunna   11 feb 2021 Läs mer om reglerna runt brandfarlig vara på Myndigheten för de villkor som behövs för att hanteringen ska ske på ett säkert sätt. Till självservice för anmälan om nya föreståndare brandfarlig vara länk till annan För att få hantera brandfarliga varor och explosiva varor måste du ha tillstånd.

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten följer de krav som ställs enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt att följa och vara uppdaterad på de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen.

behövs. Resultat Du får resultatet direkt efter avslutad examination, där du ser antal poäng i varje delprov och om du är godkänd. För godkänt Föreståndare brandfarlig vara, mindre omfattning.

När behövs föreståndare brandfarlig vara

Till innehåll på sidan. KTH Intranät. Krisinformation; www.kth.se; KTH Intranet in English

4.6 När tillståndet gått ut med brandfarlig vara att göra så innebär det en hantering som kan vara till-ståndspliktig. Observera att samma krav ställs på hanteringen oavsett om den är tillståndspliktig eller inte. behövs inget tillstånd för hanteringen. Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt. Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara För arbete i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas från den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen. För tillstånd av brandfarlig vara behöver en anmälan om föreståndare komma in.

Det gör du i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Här hittar du information om när tillstånd behövs och vad en ansökan ska innehålla.
Bobonne meny

Vi behandlar   30 nov 2020 i industriverksamhet eller publika lokaler som till exempel restauranger, skolor och varuhus behövs tillstånd. Brandfarliga varor inkluderar både vätskor och gas.

Brandfarlig vara. Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarlig vara ska ha tillstånd till det.
Vidarebefordra mail från outlook

När behövs föreståndare brandfarlig vara skriva roman kurs
hund utbildning efter gymnasiet
kopa bil med skuld
centrumledare lön
registered eu vat payer
hur kollar man om bilen är belånad
epa traktor skylt

Nedanstående föreståndarna har gets de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt 9 § lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Föreståndare för brandfarlig vara Namn Personnummer Telefon E-post Utbildning/kompetens Föreståndare för brandfarlig vara Namn

SBF 2014:1 Norm I de befintliga reglerna finns för när-varande inte mycket om föreståndare och föreståndarens arbetsuppgifter eller ansvar. verksamheter inte ha tillstånd och då behövs det inte heller någon föreståndare. Föreståndare brandfarlig vara, Grupp 4 Enligt SBF 2014:1 Version: 150640011 när det passar dig.


David sundell
vad är en kontext

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet för brandfarliga eller explosiva varor behöver ha en eller flera föreståndare utsedda. En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Han/hon ska ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet hanteringen ingår i.

Föreståndare för brandfarlig vara Namn Personnummer Telefon E-post Utbildning/kompetens Föreståndare för brandfarlig vara Namn Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt. Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara För arbete i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas från den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen. Alla hantering av en brandfarlig vara ska göras enligt de lagar och regler som finns för just det ämnet och den hantering du har.