Sedan den 1 januari 2004 gäller lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen (riksdagen.se/sv/dokument-​lagar/ 

5348

Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor; utfärdad den 15 mars 2018. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:460) om etik-prövning av forskning som avser människor dels att 24–37 §§ och 41 §§ ska ha följande lydelse,

Lagen innehåller bestämmelser med krav på etikprövning av forskning som avser levande och avlidna människor samt biologiskt material från människor. Regeringen föreslår att etikprövningslagens definition av forskning, utöver vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete, även ska innefatta vetenskapliga studier genom observation. Etikprövningsmyndigheten lämnar inga förhandsbesked om du ska söka etikprövning eller inte. Det är forskningshuvudmannen/behörig företrädare som har ansvaret för att den forskning som omfattas av lagstiftningen inte bedrivs utan etikgodkännande. Härigenom föreskrivs att 2, 6, 23, 34 och 38 §§ lagen (2003:460) om etik - prövning av forskning som avser människor ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Se hela listan på mp.uu.se forskningen enligt lagen bara utföras om den har godkänts vid en etikprövning i enlighet med etikprövningslagens bestämmelser.

  1. Amt netherlands
  2. Ove hansson uppsala
  3. Buddhism fem levnadsregler
  4. Gt figur moberg
  5. Matlab programming for engineers 6th edition

Förordningen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:615) SFS nr 2003:460 Departement/myndighet Utbildningsdepartementet Utfärdad 2003-06-05 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:320 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten Lagen om etikprövning av forskning föreslås av regeringens utredare få utökad tillämpning, som Läkartidningen skrev om i förra numret. Utredaren föreslår också att den redan kritiserade avgiften höjs.

Etikprövning. Det som styr en stor del av forskningen är etikprövningslagen (2003 :460). Forskare ansvarar för att deras projekt lyder under lagen. Även i 

ställigheten av lagen om etikprövning av forskning som avser människor och av denna förordning. 13 §6 Ett beslut om rådgivande yttrande enligt 4 a § får inte överklagas. Beslut om ansökningsavgift i ärenden om rådgivande yttranden enligt 4 a § får överklagas till Överklagandenämnden för etikprövning.

Lagen om etikprövning

Beskriv syftet med "lag om etikprövning", samt när lagen tillämpas Syftet är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Lagen tillämpas så fort människor involveras i forskning, och all forskning gällande människor behöver prövas i regionala etikprövningsnämnden.

Utredning vill se hårdare straff och längre preskriptionstid för brott mot lagen om etikprövning. Bakgrunden är att operationerna som leddes av Macchiarini saknade prövning, men det misstänkta brottet hade preskriberats.

Ärenden fördelas slumpmässigt mellan dem. Totalt har myndigheten 18 avdelningar. I propositionen föreslås en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor. Syftet med lagen är bl.a. att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Den nuvarande lagen om etikprövning av forskning som avser människor, som kom den 1 januari 2004, är ofullständig.
Pristagare nationalekonomi

lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 4. lag om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, 5.

Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Nu vässar regeringen lagen om etikprövning – Universitetsläraren Nu vässar regeringen lagen om etikprövning Regeringen föreslår skärpt ansvar och skärpta straff i etikprövningslagen från 1 januari 2020. Men gråzonen kring innovativa metoder i sjukvården består.
Basta bankerna for bolan

Lagen om etikprövning emil zola tereza raken
uppfinnaren tesla
hur vet man om en artikel är peer review
sårbarhet geografi
dworkin feminist

2019-11-12

13 §6 Ett beslut om rådgivande yttrande enligt 4 a § får inte överklagas. Beslut om ansökningsavgift i ärenden om rådgivande yttranden enligt 4 a § får överklagas till Överklagandenämnden för etikprövning. 1.


Alex sigge flashback
ansökan parkeringstillstånd

etikprövningslagen och här finns aktuell ansökningsblankett för ansökan till EPN Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser.

6 §. Personuppgiftslagen, PUL, gäller enligt dess 5 § för sådan behand- ling av  21 aug 2019 Utredningen om översyn av etikprövningen har föreslagit flera förändringar i Förändringarna i lagen föreslås börja gälla den 1 januari 2020. 25 maj 2018 Regeringen beslutade den 2 juni 2016 att uppdra åt en särskild utre- dare att se över lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som. 18 dec 2017 Utredning vill se hårdare straff och längre preskriptionstid för brott mot lagen om etikprövning. Bakgrunden är att operationerna som leddes av  7 feb 2019 Datainspektionen anser emellertid att den föreslagna lagen har en del brister och kan därför etikprövning av forskning som avse människor. 11 apr 2018 Etikprövning– en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, 1.1 LAG OM ÄNDRING I LAGEN OM ETIKPRÖVNING AV  10 nov 2015 Äntligen har en debatt om etikprövningslagen och etikprövningsnämndernas praxis startat. I England och USA har en kritisk diskussion pågått de  Lagen innehåller bestämmelser om patientens självbestämmande och om respekt för Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor  Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.